Arama:
  1. Demokratik, özgür, bağımsız medyayı savunur, medyayı siyasi parti yada güç gruplarından uzak tutar.
  2. Ticari amaç gütmeksizin örnek medya kurumları, projeleri işletir, geleceğin yetenekli gazetecilerine, yaşlanmış medya mensuplarına destek verir, dayanışma merkezleri açar.
  3. Kurumlarının işleyişinde ve yönetiminde demokratiklik, katılımcılık ilkesi uygulanır.
  4. MedyaKoop herkesin siyaset yapma hakkına saygı duyar, ancak  kimseye  siyasi görüşünü kurum içinde yayma, dayatma, yandaşlık etme fırsatı tanımaz.
  5. Yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, Kooperatif’ten herhangi bir ad altında ücret almaz.
  6. Danışma Yüksek Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri ve personeli Kooperatif’in ilkelerini ve felsefesini yaymak, tanıtmak ve kaynak sağlamakla kendilerini görevli sayar.
  7. Yönetim Kurulu, kararlarını tartışarak oy birliği ile almaya çalışır, alınan kararları dışarıda tartışmamaya özen gösterir.
  8. Yönetim ve Denetim kurullarında görev alanlar, ayni ve nakdi bağış yapanlar, Kooperatif’ten maddi karşılık beklemez.
  9. Üyeleri ve çalışanları Kooperatifi maddi ve manevi zarara uğratacak davranışlarda bulunmaz.
  10. Kurumlarında, kuruluş ilke ve değerlerini benimseyen personel çalıştırır.