Arama:

Medya Kooperatifi Girişimi “Patronsuz Medya”

Dünyada Sermaye ortaklıkları medya dahil her şeye hakimdir, yani sömürenler büyük bir ortaklık gerçekleştirmiş her alana hakimlerdir. Buna karşı sömürenlere karşı oluşmuş birlikler var. O da yalnız kooperatiflerdir. Basın, medya, yazarlar özgür olmak istiyorlarsa “Medya Kooperatifi” kurmalıdırlar.

Tam Demokrasi için özgür medya birliği, kooperatif dayanışması şarttır

Milyar liralık destekçileri olmadan bir medya grubu kurmak, yaşatmak, özgür ve bağımsız, halkçı habercilik yapmak mümkün. Amacımız bu girişime gönül verecek binlerce, onbinlerce kişiyle tabana yayılmış bir sahiplenme ile, iktidarların gücünden, baskısından korkmadan bağımsız, ilkeli yayıncılık yapmak.

 

Medya Kooperatifi Girişimi Organlarımız

Kurucular
Azami sayı 100 kurucu olarak planlıyoruz. Kurucuların Medya Koop’a katkı verecek özelliklerinin olması, katılımının kooperatife katkı vermesi beklenir.

Kurucu Yönetim Kurulu
Azami 33 kişiden oluşur, icra organını seçer, kooperatif çalışmalarını denetler. İlk dönem 3 yıllığına seçilir.

İcra Organı
Azami 11 kişiden oluşur, çalışmaları fiilen yönetir. 

Anchorman
İcra kurulu tarafından seçilir, yönetim kurulundan onaylanır

Bölge, şehir, il, ilçe, mahalle temsilcileri
En küçük bölgelere kadar yayılan ağdır, “Medya Koop” kartı taşırlar, haber yazma, haber fotoğrafı çekme vb özellikler aranır.

Yazarlar
Anlaşmalı, konularında uzman akademisyenler, toplumun tanıdığı güvenilir şahsiyetler

Üye Ortaklar
Dünyanın her yerinden belirlenen üye ortaklarımız.

Örnek Uygulama New Internationalist

3467 sahibi var: New Internationalist okuyucu, yazar ve destekçilerden oluşan bu sahip kitlesi ile bu dergi dünyanın en büyük medya kooperatiflerinden biri. 

Dergi her zaman aboneleri tarafından finanse edilmiş. Şu anda 23 bin abonesi var. Editörler ve yazarlar başlarında bekleyen bir milyarderin olmadığı bu mali düzen içinde kendilerini güven içinde hissederek 2017’e kadar vardı. Ancak o yıl abone sayısının düştüğünü ve bu durumda sahip oldukları iş modelinin sürdürülebilir olmadığını hesapladılar. Bunun üzerine, iki ayda bir çıkan New Internationalist kendini tamamen bir kooperatife çevirmeye karar verdi.

2017 Nisan’ına kadar süren kitle-kaynak kampanyası sonucunda derginin hisseleri satışa çıkarıldı ve 900 bin dolar toplandı. Artık derginin 3467 sahibi var: okuyucular, yazarlar ve destekçilerden oluşan bu yeni sahip kitlesi ile New Internationalist dünyanın en büyük medya kooperatiflerinden biri hâline geldi.

Ne kadar hissesi olursa olsun her hisse sahibinin yıllık toplantıda bir oy hakkı var. Hiçkimse çoğunluk hissesini ele geçirip kontrolü elde edemiyor bu sayede. Yönetim kuruluna herkesin aday olabilme hakkı var.  Tabii, bu her aboneye daha fazla sorumluluk yüklüyor ve olağan bir hissedar gibi kâr odaklı bir yatırım da yapmamış oluyor. Bu model düşünülen kooperatif modelinde de kullanılabilir.